Erken Boşalma ve Tedavisi

Cinsel ilişkide en önemli şeylerden biri uyumdur,sevgi ve şefkattir. Bu yüzden de erkeğin, kadının orgazma ulaşmasından önce veya ona ruhen yetecek kadar beraber olamayıp erken boşalmasını bir sorun olarak tanımlamaktan daha çok, cinsel uyumsuzluk olarak gösterilmesi gerçekçi bir yaklaşımdır.

Sonuç olarak erken boşalmanın cinsel yetersizlik değil, sadece çözülmesi gereken bir uyumsuzluk olarak tanımlamamız gerekmektedir  erken boşalmanın tedavisi de oldukça basit ve kolayca yapılabilmektedir.       

Bir erkeğin eşiyle kurduğu ilişkide kendisi boşalmadan eşi orgazma ulaşabilir veya tam tersine eşi geç orgazm olabilir ve kendisi ondan önce boşalabilir.    Bu durumda farklı şartlara göre kişinin boşalması farklı şekilde tanımlanabilir.  Yapılmış olan istatistiksel çalışmalara göre kadınların ve erkeklerin ortalama normal sayılan boşalma süreleri vardır ve eğer erkek bu sürenin altında (erken) ve kadın da bu sürenin üstünde (geç) boşalıyorsa, bu çiftin ciddi bir cinsel uyumsuzlukla karşı karşıya kalacağı kaçınılmazdır.

Erken boşalma çok yaygın karşılaşılan ve tedavisi olan bir sağlık sorunudur.

Bunun için böyle durumlarda bu uyumsuzluğu aradan kaldırmak gerekmektedir. Yani hem erkeğin erken boşalmasının tedavisi, hem de kadının geç orgazma sebep olan problemlerinin ortadan kaldırılması veya her iki bireyin de sorunlarının aynı anda tedavi edilmesi yahut ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen bilgilere dayanarak erken boşalma aşağıdaki şöyle sınıflandırılabilir:

Penis vajinaya girmeden önce boşalma olursa “ileri derecede erken boşalma”,penis vajinada iken 1 dakika veya daha altı zamanda boşalma “orta derece erken boşalma”,penis vajinada iken 1 ilâ beş dakika arası boşalma sadece “erken boşalma”olarak kabul edilir.

Bu şartlar altında normal ilişki süresi, penis vajinada iken en az 5 dakika ve üstü olarak kabul edilmektedir. İdeal süre ise 5 ilâ 15 dakika arasıdır, ama bahsedildiği gibi bu daha çok bireysel ve çiftlere bağlı bir durumdur ve erken boşalma bir uyum sorunudur.

Gene de, son tanımlamalarda, bu süre erkeklerde 1-2 dakikaya kadar düşürülmüştür.    Erken boşalma arada sırada ortaya çıktığında normal bir süreç olarak değerlendirilirken, örneğin ilişki denemelerinin %50’sinden fazlasında görülmekteyse, sorun artık süreğenleşerek, tedavi edilmesi gereken bir aşamaya gelebilmektedir.

Mesela, erkek eş penisin vajinaya girmesinden yaklaşık 8 dakika sonra boşalıyor olsun. Kadın tarafında orgazm genellikle 5 dakika gerçekleşiyor ve her iki tarafta bu sürelerden memnun durumdularsa erken boşalma sorunundan söz edilemeyecektir.

Doktorunuz erken boşalma şikâyetinizi nasıl değerlendirecektir?

Erken boşalma şikâyetiyle gelen bir hastanın psikoseksüel, ilişkisel ve tıbbi bakımlardan tetkiki mutlaka yapılmalıdır. Erken boşalma varlığında sıklıkla kadın tarafında da cinsel işlev bozukluğu görülebileceğinde mümkünse erkeğin partnerinin de değerlendirmeye dâhil edilmesi uygun olacaktır. Çiftin erken boşalma nedeniyle başvurusuna neyin sebep olduğu ve tedaviden ne beklenildiği özellikle araştırılmalıdır.

Erken boşalma bir sorun haline dönüştüğünde, problem sadece penisin vajina içine girmesinden sonra ejakülasyonun erken aşamada gerçekleşmesinden ibaret kalmamakta, soruna her iki tarafın davranış ve tutumları da dâhil olmaktadır. Burada erkek ve kadının sosyokültürel alt yapıları, toplumun erken boşalmaya yönelik tutumu da işin içine girmektedir.

Tedaviye gelmeden önce yapmanız gerekenler nedir?

Önceden yaptırdıysanız, tıbbi-ürolojik tetkiklerinizi yanınızda getiriniz. Cinsel sorunlar hakkında konuşmaktan utanmanız normal bir durumdur, ancak doktorunuzun şimdiye kadar birçok başka erkekle benzer sorunları konuşmuş olduğunu bilmelisiniz.