Kadınlarda İdrar Kaçırma

Kadınlarda idrar kaçırma, hayati tehlike içeren bir sorun olmamakla birlikte yaşam kalitesini sosyal ve cinsel anlamda bozmaktadır. Sürekli ıslaklığa ve ped taşımaya bağlı olarak vajinada enfeksiyonlara sebebiyet verebilir Cinsel aktif yaştaki kadınların seksüel yaşamlarını da olumsuz yönde etkileyen bu sorunun tedavisi son derece önemlidir.

Birçok hasta gurubu hala bu sorunu dile getirmekten çekinmektedir. Özellikle doğum yapan ve yaşlı hastalar bunun kadın hayatının kaçınılmaz bir sonu olduğunu düşünmektedir. Oysaki son yıllarda tanı ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemelerle yaşamın hangi döneminde olursa olsun tedavisi mümkün olan bir sağlık sorunudur.

İdrar kaçırma idrarın istem dışı dışarı atılması ya da başka bir deyişle idrar tutamama hali olarak tanımlanabilir.

İdrar kaçırma genellikle  ‘sosyal veya hijyenik bir soruna neden olan ve objektif olarak gösterilebilen idrar tutamama hali’ olarak tanımlanmaktaydı. Son zamanlarda ise idrar kaçırma hasta temelinde ‘her türlü idrar tutamama yakınması’ olarak tanımlanmaktadır.

İdrar kaçırmanın değerlendirilmesi;

Amaç idrar kaçırmanın nedeninin doğru olarak belirlenmesidir. Değerlendirme şunlardan oluşur;

Hastanın şikayetlerinin dinlenmesi, fizik muayene, temel testler, ürodinamik değerlendirme, endoskopik değerlendirme.

Ürodinamik testler: Günümüzde işeme bozukluklarının dolayısıyla idrar kaçırmanın altında yatan nedeni ortaya koyabilecek en kapsamlı değerlendirme ürodinamik testler aracılığıyla yapılmaktadır.Bu testler başarısız idrar kaçırma tedavisi görmüş hastalarda ve idrar kaçırma cerrahi bir yöntemle tedavi edilecek tüm hastalarda mutlaka bir  Üroloji uzmanının gözetiminde yapılmalıdır.

Sistoskopi: Mesane ve uretranın içinin endoskopi yoluyla incelenmesi demektir. . Karmaşık idrar kaçırma olgularında ve veziko vajinal fistül gibi rahim çıkartılma ameliyatlarından sonra görülen idrar kaçırmaların değerlendirilmesinde  kullanılmaktadır.