Prostat Kanseri

Erkeklerin korkulu rüyası “Prostat Kanseri

Prostat Kanserinin 8 Belirtisi

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen iç organ kanseri ve tüm dünyada en sık görülen ikinci kanser türüdür. Yaklaşık olarak her 6 erkekten birinin prostat kanserine yakalanacağı ve her 35 erkekten birinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir.

En önemli risk faktörleri yaş ve  aile hikayesidir. Aile öyküsü çok önemlidir. Normal kontroller sırasında prostat kanseri araştırılması 50 yaş sonrası tavsiye edilirken, ailede prostat kanseri mevcudiyeti varsa bu araştırmalar 40 yaş sonrasında başlatılmaktadır.  Babasında veya erkek kardeşinde prostat kanseri olanlarda risk oldukça yüksektir ve bu risk %50 lere kadar çıkmaktadır.

Belirtiler;

Prostat kanseri; çoğunlukla hiçbir bulgu vermez,  prostat kanseri erken belirtileri;

  • İdrar veya menide kan görülmesi
  • İdrar sırasında ağrı veya yanma
  • Meni boşalması sırasında yanma ağrı
  • Peniste sertleşme zorluğu
  • İdrarın yapmada zorluk
  • İdrara sık çıkma, kasıklara doğru vuran ağrı
  • İdrar akış hızının azalması
  • İdrarını tam boşaltamama

Tanı;

Prostat kanserinin belirtileri ortaya çıkmadan erken tanısı için bazı tarama yöntemleri kullanılır. Bu tarama yöntemlerinin 45-50 yaşından sonra tüm erkeklere yılda bir uygulanması önerilmektedir:

Prostatın parmakla muayenesi: Doktor  eldivenle parmağı ile makattan prostatı muayene eder. Prostat sertliğine bakılır.

Kanda prostat spesifik antijen (PSA) testi: Hastanın kan örneğinde laboratuvarda PSA bakılır. PSA prostat kanseri dışında bazı hastalıklarda da yükselebilir (prostatın iltihabı ya da iyi huylu büyümesi gibi). Kanseri düşündüren herhangi bir belirti olduğunda doktor bunun kansere mi yoksa başka bir nedene mi ait olduğunu analiz eder. Bunun için detaylı bir sorgulama ve aile öyküsü alınmasının ardından prostatın parmakla muayenesi, kanda PSA bakılması, idrar tahlili gibi tetkikler yapılır. Bunların dışında aşağıdaki tetkikler de istenebilir:

Transrektal ultrason:Hastanın rektumuna bir ultrason probu konularak prostat bezindeki anormal bölgeler görüntülenir.

Sistoskopi: İnce ve ışıklı bir tüp yardımıyla üretra ve mesane görüntülenir.

Transrektal biyopsi:Rektum yoluyla (Makattan) prostata bir iğne yerleştirilerek doku örneği alınır. Patolog mikroskop altında dokuda kanser hücrelerinin varlığını araştırır. Prostat kanserinin kesin tanısı biyopsiyle konulur.

Fizik muayene ve yapılan testler sonucu kanser bulunamazsa doktor büyümüş prostatın yarattığı belirtileri azaltmak için bazı ilaçlar önerebilir. Cerrahi yolla da prostata ait belirtiler ortadan kaldırılabilir. Bu vakalarda genellikle halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen transüretral prostat rezeksiyonu (TUR veya TURP) yapılır.