İdrar Kaçırma Tedavisi

Davranış Değişikliği tedavisi: Amaç, elde olmayan idrar kaçırmaya katılan faktörlerin iyileştirilmesini sağlamaktır. Bu tedavi yöntemi problemi kötüleştiren faktörlerin ;  kabızlık, şişmanlık, sigara kullanımı, aşırı sıvı alımının ve çay kahve gibi idrara çok çıkartan sıvıların azaltılması ve  davranış değişiklerinin yapılması gereklidir.

İlaçla tedavi :Konunun uzmanı hekimler tarafından karar verilen, mesaneye etkili genellikle günde 1 kez alınan bir tedavi şeklidir. Başka faktörlerin olmadığı sıkışma tipi idrar kaçırmada tedavi başarısı %80-%90′ lar düzeyindedir.

Cerrahi tedavi : Gerçek stress inkontinansın tedavisi, cerrahi yöntemlerle yapılan kapalı bir tedavi biçimidir. Bu sorunu düzeltmek için günümüzde uygulanan çeşitli ameliyat tipleri mevcuttur.

Son yıllarda oluşan ilerlemelerle bu tip idrar kaçırmanın (stres ile idrar kaçırma) tedavisinde kullanılan ameliyatın esası zayıflayan ve dengesini (stabilitesini) kaybeden idrar yolunun altına “Hamak”  oluştıracak şekilde  bir askı koyarak  idrar kanalını desteklemek ve dengeli  hale getirmektir.

Anestezi gerekir mi? Ameliyat sonrası seyir nasıl olur?

Genel ya da spinal (yani belden aşağısını uyuşturarak) anestezi ile yapılır.Hastanın durumuna göre bazen sabah ameliyatı yapıp hastayı akşam evine gönderebiliyoruz. Bazen de hastalarımızı bir gece hastanede gözetimimizde tutuyor ve ameliyat sonrası idrar yoluna koyduğumuz sondayı  çıkarıp hastalarımızı evlerine gönderiyoruz.

TOT ameliyatından hastalarımızın %90 ı kısa ve uzun dönemde bu tip idrar kaçırma  kurtulmakta ve yaşam kalitesi artmaktadır.. Ameliyat vagina içinden kapalı olarak yapıldığı için  hastalarımızın ağrı duyması söz konusu değildir ve ameliyat oldukları bile belli olmamaktadır.