Böbrek Taşı Tedavisi

5 mm’ye kadar olan böbrek taşı tedavisi, taşın küçük olması nedeniyle ağrı kesici ilaçlar, sıcak kompres uygulama, merdiven inip çıkma, hoplama, zıplama gibi dikey hareketler ve bol sıvı alımı (kg’a 30ml su) ile yapılır. Bu yöntemlerle taş kendiliğinden düşebilir.

5 mm – 20 mm arasında olan böbrek taşı tedavisi ise ESWL (Vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma) ile kırılarak ve idrarla atılmaları sağlanarak yapılır.

PNL (Perkütan Nefrolitotomi):

Endoskopik (kapalı) bir ameliyat olan PNL yöntemi, 20 mm’den büyük ve ESWL ile kırılamayan böbrek taşı tedavisi için uygulanır. Hastaya genel anestezi altında ameliyathanede  böbrek boşluğu bölgesinden 1-1,5 cm’lik kesi yapılır. Bu kesiden girilerek özel cihazlar yardımıyla taşlar ya bütün halinde ya da kırılarak çıkarılır. Bu yöntemde taşların kırılması için  pnömotik, ultrasonik veya lazer taş kırıcılar kullanılır.

URS (Üreterorenoskop):

Üreter (Böbrek kanalı)  içerisindeki her büyüklükteki taşlar düşmez ya da ESWL ile kırılmaz ise, idrar yolundan üreterorenoskop cihazı ile girilerek lazer kırıcı ile taşlar kırılır ve basket kateter yardımıyla taşlar temizlenir. Üreteroskoplar 3-4 mm çapında, içlerinde görüntüyü sağlayan bir mercek bulunan cihazlardır. Hastalar tedavi sonrası aynı gün içinde veya en geç 1 gün sonra  taburcu edilirler.

 

Böbrek Taşı Tedavisinde Doğru Bilinen Yanlışlar

Böbrek ve idrar yolları taşları toplumda sık görülen ürolojik hastalıklardandır.Taşları eriten, durduğu yerde parçalayan mucizevi hiçbir ilaç ya da bir karışım yoktur. Taşların %10-15 i  ilaçlarla ve diğer enstrümanlarla eritilebilir,  taşların %85-90 ında ise sadece cerrahi girişimle bu taşlar kırılır ve vucuttan dışarı çıkarılır.

Bira içmek Böbrek taşını düşürür mü?

Özellikle bira içerek böbrek taşı düşürülür kanısının aslında yanlış olduğunu belirtmek isterim. Biranın ya da alkolün böbrek taşı üzerine hiçbir faydası yok. O kadar su içerseniz yine taşınızı düşürürsünüz. Halk arasında o su kaynağı çok faydalı, bu sıvı çok faydalı gibi bazı düşünceler var. Bu hacme dayalı bir şey, o kadar musluk suyu da içseniz zorlayıp yine o taşı düşüreceksiniz.

Balık beynindeki taşın ezilip içilmesi taş düşürür mü?

Bu amaçla kullanılan ve halk arasında yaygın olan Karadeniz’de bulunan kötek balığıdır.  Ama bu balığın beyninin olduğu bölgede bulunduğu öne sürülen taşın ezilip biraz içine limon eklenerek içilebilir sıvı haline getirildiğinde böbrek taşını parçaladığı iddia edilmiştir. Bu iddia toplumumuzda oldukça kabul görmüştür. Ancak bunun kimyasal veya tıbbi bir etkisi ispatlanmamıştır.

Yoğurt suyu içmek taş düşürür mü?

Bir de yoğurt suyunun taşı, kumu döktüğü söylenir. Yoğurt suyu kemikleşme için çok faydalıdır, saf oksalattır. Bizim yüzde 80 üstünde gördüğümüz taşlar kalsiyum oksalat, kalsiyum fosfat taşlarıdır. Yani yoğurt suyu içildiğinde kendimizde kum yaratırız; varsa taş taşı büyütürüz.’’

Mısır püskülü,  kiraz sapı ya da maydanoz suyu içilmesi gibi birtakım bitkisel  yöntemlerle taşların düşürülmeye çalışılması  insanların sağlığına ne gibi zararlar verebilir?

Türkiye’de su içmekten çok hoşlanılmamaktadır. Ancak suya bir şey eklendiğinde; örneğin mısır püskülü kaynatılarak hazırlanan bir su, kiraz çekirdeğinin olduğu içecekler ya da keçi boynuzu kaynatılarak hazırlanan içecekler tercih edilmektedir. Hangi içecek olursa olsun bütün içeceklerin temeli sudur. O bitkinin taşı düşüreceğine inanarak onu kaynatıp  bolca içtiğinizde böbrek fazla idrar üretecek ve taş düşürmeye yardımcı olacaktır.

Alternatif yöntemlerle taş düşürmeye çalışan kişilerin başlarına kötü şeyler gelebilir mi?

Bitkilerin içerisinde çeşitli kimyasallar bulunur. Bu kimyasallar herkese iyi gelemez. Çünkü doğada o kadar çok çiçek, ot, o kadar çok sistemin yarattığı kimyasal kökenli madde var ki, siz analizini yapmadan herhangi bir şey kaynatıp içtiğinizde böbreklerinizde karaciğerinizde, kalbinizde, damarlarınızda, bağırsaklarınızda hasara sebebiyet verebilirsiniz.

Onun için gelişi güzel, kulaktan dolma ot ve bitkilerin kaynatıp içilmesi geri dönüşümsüz hasarlara , bazen de ölümlere sebebiyet verebilir.