Prostat Füzyon Biyopsi Yöntemi

PROSTAT KANSERİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Prostat kanseri 50 yaş üzerindeki erkeklerde en sık görülen kanser türüdür ve kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda her 5-6 erkekten birisinin yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanacağını belirtilmektedir.

Türkiye’de yılda yaklaşık 15.000  kişi prostat kanserine yakalanmaktadır. Türkiye’de de prostat kanserinde belirgin artış görülmektedir ve erkeklerde akciğer kanserinden sonra 2. sıraya yerleşmiş bulunmaktadır.

PROSTAT KANSERİNDEN NASIL ŞÜPHELENİLİR ?

Üroloji Uzmanı PROSTAT  yakınmasıyla başvuran kişinin yakınmasını dinledikten sonra hastanın muayenesi yapılır. Bu muayenede prostatın büyüklüğü, kıvamı ve kitle içerip içermediği kontrol edilir.

Fiziki muayeneden sonra kan testlerine geçilir ki burada en önemlisi kandaki Prostat Spesifik Antijen (PSA) düzeyinin belirlenmesidir. PSA oranındaki artma hastanın kanser yönünden incelenmesi konusunda yol göstericidir.

PROSTAT KANSERİNDEN ŞÜPHELENİLDİĞİ ZAMAN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Klinik bulgulara dayanarak prostat kanseri şüphesi olan kişilerde prostat kanseri olup olmadığını anlamak amacıyla prostat biyopsisi yapılması gerekmektedir. Biyopside temel amaç hastada kanser bulunup bulunmadığının ortaya konmasıdır;

MR PROSTAT FÜZYON BİYOPSİ NEDİR ?

Prostat kanseri tanısında en yenilikçi, en güvenilir yöntem MR füzyon biyopsi yöntemidir. Füzyon Biyopsi yöntemi ile hem gereksiz biyopsiler sonlanmakta hem de  Bu teknik ile ‘körleme’ parça almak yerine  prostat bezi içerisinde saptanan şüpheli bölgelerden ‘hedef gözeterek’ yapılması esas alınmaktadır.

Tümörün yerini tam olarak belirleyebilen yöntem sayesinde ultrason eşliğinde rastgele alınan çok sayıda parça yerine, 1-2 örnek alınması bile yeterli olabilmektedir.

Bu teknik  sayesinde doğru yerden parça aldığımızdan emin olabiliyoruz. Aynı şekilde problemli bölgeyi ‘görerek’ parça alındığı için toplamda daha az parça almış oluyoruz.

Sonuç olarak biyopsi işlemi hastalar açısından daha konforlu hale geliyor ve komplikasyon olasılığı azalıyor.