Böbrek Kanseri

Böbrek kanser gelişiminde risk faktörleri:

 • Sigara kullanımı
 • Uzun süreli yüksek dozda ağrı kesici kullanımı
 • Genetik (Heredite) risk.

Böbrek kanserinde en sık karşımıza çıkan klinik belirti idrarda kanama ve karında ele gelen sert kitledir.

Sıklıkla idrarda kanama, karında kitle gibi belirtilerin yanında diğer belirtilere de neden olabilir. Erken evredeki böbrek kanserlerinde genellikle hiçbir belirti olmamaktadır. Ve bu hastalar genelde başka nedenlerle yapılan ultrasonografi ya da radyolojik tetkikler sırasında rastlantısal olarak tanınır.

Aşağıdaki bu belirtilerde böbrek tümörü yönünden değerlendirme gereklidir.

 • İdrarda kanama
 • Karında ele gelen sert kitle
 • Böbrekte uzun süreli ve geçmeyen ağrı
 • İştah kaybı
 • Kilo kaybı
 • Kansızlık (anemi)

 

Böbrek kanserinin teşhisinde ve değerlendirilmesinde batın ve böbreklerin incelenmesi gereklidir.

Bu incelemeler;

 • Fizik muayene ve hikaye: 

Ailede böbrek kanseri hikayesi var mı? Başka risk faktörleri var mı? Karında ele gelen kitle var mı?

 • Kan analizi:

Böbrek kanserine eşlik etmesi beklenen belirtiler bulunmakta mı? Anemi ya da hiperkromazi, kanda yüksek kalsiyum, karaciğer fonksiyonlarında bozulma gibi

 • İdrar analizi:

İdrar da kanama var olup olmadığı ortaya konulmalı.

 • Ultrasonografi:

Böbreklerin ultrasonografi ile değerlendirilmesi ilk planda en önemli tanı yöntemini oluşturmaktadır. Şüphe edilen kitle  genellikle Doppler ultrasonografi ya da ideal olarak bilgisayarlı tomografi ile ya da manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile kesinleştirilir.

Günümüzde erken tanı yöntemleri sayesinde artık böbrek tümörleri çok erken ve ufak çapta iken yakalanabilmektedir. Bu nedenle böbreğin maksimal derecede korunduğu ve sadece kanserli dokunun çıkartıldığı “ Parsiyel Nefrektomi “ giderek önem kazanmıştır.